Eigen bedrijf

Voor Eigen Bedrijf, het blad van de Kamer van Koophandel, schrijf ik elk nummer de rubriek ‘Mijn Verhaal’ waarin ondernemers vertellen over een tegenslag